| Ingenieursdiensten | 

Civiele Techniek

Binnen het civiele domein kunnen wij een breed scala aan diensten bieden:

  • Technische inspecties aan objecten in de openbare ruimte
    • Bijv. inspectie van de staat van onderhoud van (verkeers)bruggen
  • Conditiemetingen
    • Conform de norm NEN-2767
  • Constructieve ontwerpen
    • Van voorlopig ontwerp, via definitief ontwerp tot uitvoeringsontwerp

 

In veel gevallen kan TRN-Engineering een combinatie-aanbieding verzorgen, waarbij de bevindingen vanuit de metingen en inspecties direct worden omgezet in de benodigde RAW-contracten voor onderhoud, renovatie of vervanging. Wanneer uw project zich in de uitvoeringsfase bevindt verzorgen wij indien gewenst ook toezicht en directievoering volgens de UAV.

Met deze methode wordt ruis in de kennisoverdracht voorkomen en hebben opdrachtgevers één aanspreekpunt voor het totale traject. Op deze wijze kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd voor de opdrachtgever